Voornemen tot vestigen tijdelijk opstalrecht voor voetgangersbrug op bedrijventerrein HoogTij in Westzaan

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om een tijdelijk opstalrecht en recht van overbouwing te vestigen ten behoeve van een voetgangersbrug. De brug verbindt de 2 percelen van de opstalhouder, welke gescheiden worden door de doorgaande weg. Op deze wijze kan er veilig overgestoken worden gedurende de periode dat er gebouwd wordt op de percelen van opstalhouder.

  • LocatieWestzaan
  • Gebied
  • BestemmingsplanIndustrie
  • Oppervlakte0 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Objectinformatie

Adres: bedrijventerrein HoogTij in Westzaan

Perceel: gemeente Westzaan, Boeilijn 7 en Grote Steng 1

Perceelgrootte: n.v.t.

Voornemen tot uitgifte in opstal

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om een tijdelijk opstalrecht en recht van overbouwing te vestigen ten behoeve van een voetgangersbrug. De brug verbindt de 2 percelen van de opstalhouder, welke gescheiden worden door de doorgaande weg. Op deze wijze kan er veilig overgestoken wordengedurende de periode dat er gebouwd wordt op de percelen van opstalhouder.

Partij is de enige serieuze gegadigde

De gemeente heeft met Bunge Loders Croklaan een erfpachtovereenkomst gesloten voor kavel D3541 voor de bouw van een bedrijfspand.

Gelet hierop is de gemeente van oordeel dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de uitgifte in opstal.

Vervaltermijn

De gemeente Zaanstad zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie van dit voornemen, derhalve op 24 juni 2024 het traject vervolgen inzake het voornemen voor het vestigen van een tijdelijk opstalrecht, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl.

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

Voornemen tot uitgifte in erfpacht op bedrijventerrein HoogTij in Westzaan
  • BestemmingsplanIndustrie
  • Oppervlakte157 m2