Toegankelijkheid

Een goede toegankelijkheid van een website is zeer belangrijk. Dit geldt zeker voor mensen met een (visuele) handicap. Maar ook anderen hebben hier baat bij. Creative Skills streeft naar het toegankelijk maken van online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op basis van de Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) is deze website getest en zijn werkzaamheden uitgevoerd om aan deze standaard te kunnen voldoen.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.vastgoedinzaanstad.nl

Document toegankelijkheidsverklaring