Toegankelijkheid

Een goede toegankelijkheid van een website is zeer belangrijk. Dit geldt zeker voor mensen met een (visuele) handicap. Maar ook anderen hebben hier baat bij. Gemeente Zaanstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Link naar het onderzoek rapport vindt u hieronder.

 

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Vastgoed in Zaanstad.