Voornemen tot uitgifte in erfpacht op bedrijventerrein HoogTij in Westzaan

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om 2 stroken grond (groot 114 en 43 m2) in erfpacht te geven aan Havenbedrijf Amsterdam.

  • LocatieWestzaan
  • GebiedWestzaan
  • BestemmingsplanIndustrie
  • Oppervlakte157 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Objectinformatie

Adres: bedrijventerrein HoogTij in Westzaan, Achterspring

Perceel: gemeente Westzaan, sectie D, nummers 3586 (ged.) en 3589 (ged.)

Perceelgrootte: totaal circa 157 m²

Voornemen tot uitgifte in erfpacht

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om 2 stroken grond (groot 114 en 43 m2) in erfpacht te geven aan Havenbedrijf Amsterdam.  

Partij is de enige serieuze gegadigde

De gemeente heeft met deze partij eerder een erfpachtovereenkomst gesloten voor een bedrijfskavel aan de Achterspring. Voor een goede inpassing van het beoogde bouwplan is het noodzakelijk de perceelsgrenzen iets te wijzigen. Gelet hierop is de gemeente van oordeel dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de uitgifte in erfpacht.

Vervaltermijn

De gemeente Zaanstad zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie van dit voornemen, derhalve op 24 jun2024, het traject vervolgen inzake het voornemen voor het sluiten van een erfpachtovereenkomst, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl.

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties