Voornemen tot grondruil Rosariumplein Krommenie

De gemeente heeft het voornemen om met de ontwikkelaar Rosarium B.V. gronden aan het Rosariumplein te Krommenie te ruilen voor een betere stedenbouwkundige inpassing/situering van het beoogde bouwplan door de ontwikkelaar.

  • LocatieKrommenie
  • Gebied
  • BestemmingsplanCentrumdoeleinden
  • Oppervlakte1080 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Voornemen tot grondruil  

Objectinformatie 

Adres: Rosariumplein te Krommenie 

Perceel: B10266 (ged.) en B8398, onbebouwde grond

Perceelgrootte: 1080 m2

 

Voornemen tot grondruil

De gemeente heeft het voornemen om met de ontwikkelaar Rosarium B.V. gronden aan het Rosariumplein te Krommenie te ruilen voor een betere stedenbouwkundige inpassing/situering van het beoogde bouwplan door de ontwikkelaar.   

 

Partij is de enige serieuze gegadigde

De gemeente is van oordeel dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt, aangezien met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten is voor de realisatie van seniorenwoningen en een huisartsenpraktijk. Voor een goede stedenbouwkundige inpassing in de omgeving is het noodzakelijk dat het bouwplan gesitueerd wordt op de te ruilen grond.

 

Vervaltermijn

De gemeente Zaanstad zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie ( 28/11/2023) van dit voornemen het traject vervolgen, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties