Voornemen tot verhuur van kantoorruimte Ebbehout 31 te Zaandam

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om 4 kantoorruimtes op de 6e verdieping van het Ebbehout 31 te Zaandam, totaal 172m², kadastraal bekend als gemeente Zaandam, sectie K nummer 10291, te verhuren aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) als huurder van het pand.

  • LocatieZaandam
  • Gebied
  • BestemmingsplanKantoor
  • Oppervlakte172 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Voornemen tot verhuur van kantoorruimte Ebbehout 31 te Zaandam

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om 4 kantoorruimtes op de 6e verdieping van het Ebbehout 31 te Zaandam, totaal 172m², kadastraal bekend als gemeente Zaandam, sectie K nummer 10291, te verhuren aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) als huurder van het pand.

De gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente is de OD de gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van de leegstaande kantoorruimtes op het de 6e verdieping. De OD huurt op dit moment de eerste 5 verdiepingen. De OD heeft behoefte aan aanvullende kantoorruimte. De leegstaande ruimtes op de 6e verdieping kunnen in deze behoefte voorzien.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en meent ook een serieuze gegadigde te zijn voor de huur van de leegstaande kantoorruimtes dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na deze publicatie (uiterlijk 28 november 2023) voor 12:00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@zaanstad.nl, onder vermelding van: ‘kantoorruimte Ebbehout 31’.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Zaanstad en de eerder genoemde partij zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

Voorgenomen verhuur van één perceel water aan aangrenzende eigenaar
Voorgenomen verhuur van één perceel water aan aangrenzende eigenaar
  • BestemmingsplanWonen
  • Oppervlakte17 m2
Voornemen tot grondruil Rosariumplein Krommenie
Voornemen tot grondruil Rosariumplein Krommenie
  • BestemmingsplanCentrumdoeleinden
  • Oppervlakte1080 m2