Voornemen tot verkoop aan de Staat der Nederlanden op bedrijventerrein HoogTij in Westzaan

Objectinformatie Adres: bedrijventerrein HoogTij in Westzaan, Smeet, ten noorden van Justitieel Complex Zaanstad Perceel: gemeente Westzaan, sectie D, nummers 3306 en 3479 Perceelgrootte: totaal circa 4842 m².

  • LocatieWestzaan
  • Gebied
  • BestemmingsplanBedrijf
  • Oppervlakte4842 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Voornemen tot verkoop aan de Staat der Nederlanden

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om bovengenoemde percelen te verkopen aan de Staat der Nederlanden. Het betreft een bestaande weg naast het justitieel complex welke door Zaanstad middels een raadsbesluit van 1 december 2022 inmiddels is onttrokken aan de openbaarheid. 

Partij is de enige serieuze gegadigde

In 2017 is het Justitieel Complex Zaanstad (JC Zaanstad) op HoogTij in gebruik genomen. Ten noorden van het JC Zaanstad is in 2019 een bedrijfskavel uitgegeven aan het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van de vestiging van Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van Dienst Justitiële Inrichting (DJI). DV&O zal de Smeet ten noorden van het JC Zaanstad als ontsluitingsweg gaan gebruiken. De weg is doodlopend en heeft geen functie voor andere bedrijven op HoogTij of doorgaand verkeer. 

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de verkoop.

Vervaltermijn

De gemeente Zaanstad zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie (6 maart 2023) van dit voornemen het traject vervolgen inzake het voornemen voor het sluiten van een koopovereenkomst, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gekoppelde documenten

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

Te huur winkelruimte Stadhuisplein 98 Zaandam
Te huur winkelruimte Stadhuisplein 98 Zaandam
  • BestemmingsplanDetailhandel
  • Oppervlakte47 m2
Verkoop bouwkavel bedrijventerrein Saendelft Oost
Verkoop bouwkavel bedrijventerrein Saendelft Oost
  • BestemmingsplanBedrijf
  • Oppervlakte545 m2