Verkoop bouwkavel bedrijventerrein Saendelft Oost

De gemeente verkoopt aan de Omweg te Assendelft een bouwkavel, ter grootte van circa 545 m², bestemd voor de vestiging van een bedrijf tot maximaal categorie 2 (bestemmingsplan Industrieterrein Assendelft Noord).

  • LocatieAssendelft
  • GebiedAssendelft-Noord
  • BestemmingsplanBedrijf
  • Oppervlakte545 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Grondprijs en kosten
De grondprijs bedraagt € 225,- per m², exclusief (21%) BTW en kosten koper. De grondprijs is geldig tot en met 31 december 2023. Na deze datum zal de grondprijs worden geïndexeerd.

Selectiecriteria
• De functie van het bedrijf dient binnen het bestemmingsplan Industrieterrein Assendelft Noord te passen, te raadplegen via de website;
• Het pand is bestemd voor eigen gebruik;
• Geen bedrijfsverzamelgebouw;
• Bedrijven die verplaatst moeten worden in verband met woningbouw krijgen voorrang.

Verkoopvoorwaarden

Waarborgsom
Na ondertekening van de koopovereenkomst dient een waarborgsom van 10% van de koopsom (exclusief BTW) te worden betaald. Deze waarborgsom zal bij de notariële levering met de koopsom worden verrekend.

Bebouwing
De kavel dient bebouwd te worden met een bedrijfspand conform een door de gemeente goedgekeurd (bouw)plan. Binnen zes maanden na ondertekening van de koopovereenkomst dient de omgevingsvergunning aangevraagd te worden en binnen zes maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning dient met de bouw aangevangen te worden. De gehele bouw dient binnen twee jaar na aanvang, overeenkomstig de omgevingsvergunning, te zijn voltooid. Indien niet aan deze termijnen voldaan wordt, geldt een terugleverplicht.

Staat van het perceel
De bouwkavel wordt in de huidige staat opgeleverd, inhoudende dat de bouwkavel bereikbaar is vanaf de openbare weg en aangesloten kan worden op het riool en andere nutsvoorzieningen. U dient zelf een aanvraag in te dienen voor een aansluiting op de nutsvoorzieningen. Dit kunt u doen via https://www.mijnaansluiting.nl/home. De kosten voor de aansluiting van het bedrijfspand op de nutsvoorzieningen, komen voor uw rekening.

BIBOB-onderzoek
Een BIBOB-onderzoek maakt onderdeel uit van de verkoop. Daarnaast dient de integriteitsparagraaf te worden ondertekend.

Inschrijving en inschrijfvoorwaarden
Aan de inschrijving zijn inschrijfvoorwaarden verbonden. Door in te schrijven verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

Inschrijfperiode
Inschrijving vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier en per e-mail op te sturen naar Vastgoed@zaanstad.nl. De inschrijfformulieren kunnen vanaf 16 februari 2023 18:00 uur tot en met 16 maart 2023 18:00 uur per e-mail worden opgestuurd. Inschrijvingen na deze periode zijn ongeldig.

Gekoppelde documenten

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

Te huur winkelruimte Stadhuisplein 98 Zaandam
Te huur winkelruimte Stadhuisplein 98 Zaandam
  • BestemmingsplanDetailhandel
  • Oppervlakte47 m2