Voorgenomen verhuur aan verschillende partijen van het pand aan de Wandelweg 196 te Wormerveer

Objectinformatie Adres: Wandelweg 196 te Wormerveer Perceel: gemeente Wormerveer, sectie B, nummer 5405 Perceelgrootte: 2.087m² waarvan het pand 934 m² bedraagt. Voornemen tot verhuur of gebruik van het pand aan de Wandelweg 196 De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om het pand aan de Wandelweg 196, een leegstaand voormalige schoolgebouw, groot ca 934 m², kadastraal bekend als gemeente Wormerveer, sectie B, nummer 5405, te verhuren voor de duur van maximaal 5 jaar (in afwachting van de gebiedsontwikkeling van de locatie) aan de volgende partijen: - Stichting de Zaanse Speelgoed- en Kinderkledingbank Zaanstreek e.o; - De Next Level Chill Academy en daarmee verbonden Dansschool Jemisquare Tezamen genoemd, “Partijen”.

  • LocatieWormerveer
  • Gebied
  • BestemmingsplanMaatschappelijk
  • Oppervlakte2087 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Partijen zijn de enige serieuze gegadigden

Naar oordeel van de gemeente zijn Partijen de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor het aangaan van de tijdelijke verhuur voor de duur van maximaal vijf jaar van het pand aan de Wandelweg 196 te Wormerveer.

Partijen zijn twee maatschappelijke initiatieven uit Wormerveer (de Stichting de Zaanse Speelgoed- en Kinderkledingbank Zaanstreek en de Next Level Chill Academy met de daarbij verbonden dansschool Jemisquare), welke op korte termijn een nieuwe huisvesting nodig dienen te hebben, omdat hun huidige locatie binnenkort gesloopt zal worden voor gebiedsontwikkeling.

De Speelgoed- en Kinderkledingbank bestaat sinds 2019 en heeft het aantal klanten en donaties in de Coronatijd explosief zien groeien. Zij zijn in januari 2021 al verhuisd naar een grotere locatie. Echter zoals aangegeven, wordt deze locatie binnenkort gesloopt en er diende dan ook een nieuwe locatie voor dit initiatief gezocht te worden.

De Next Level Chill Academy (NLCA) is in juni 2020 (in Coronatijd) opgericht door de eigenaresse (eenmanszaak) van de dansschool Jemisquare, als een ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Vanwege de verbondenheid van de eigenaresse met deze twee initiatieven, diende voor beide initiatieven één nieuwe locatie voor huisvestging gevonden te worden. Indien de dansschool niet mee zou kunnen verhuizen naar hetzelfde pand van de NLCA, zou NLCA ophouden te bestaan.

Deze nieuw locatie een leegstaand, voormalig schoolgebouw is geschikt voor het huisvesten van de Partijen, die vallen onder de Maatschappelijke bestemming die op het pand rust. Deze locatie is goed bereikbaar voor de doelgroepen van de Partijen middels het openbaar vervoer. Hierdoor is de verwachting dat deze initiatieven zullen groeien en een positieve bedrage aan het maatschappelijk en cultureel aanbod zullen geven in de wijk en de aangrenzende wijken.

Vanwege het behoudt van deze maatschappelijke partijen is er gekeken naar passende locaties van de gemeente die op korte termijn beschikbaar zijn. Het pand aan het Wandelweg 196 te Wormerveer kwam naar voren als geschikte locatie. Zonder nieuwe locatie zullen deze maatschappelijke initiatieven moeten stoppen.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat deze partijen de enige serieuze gegadigden zijn om in aanmerking te komen voor het aangaan van de verhuur van het pand aan de Wandelweg 196 te Wormerveer.

 

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en meent ook een serieuze gegadigde te zijn voor de verhuur of gebruik van dit pand, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na deze publicatie (uiterlijk 24 augustus 2022) voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@zaanstad.nl, onder vermelding van Wandelweg 196.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Zaanstad en de eerder genoemde partijen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Meer informatie over deze locatie?