Publicatie voornemen vestigen recht van opstal ten behoeve van een WKO installatie

De gemeente is voornemens een opstalrecht te vestigen voor de WKO-installatie ten behoeve van de nieuwbouw Zaanse Helden, Houtveldweg te Zaandam.

  • LocatieZaandam
  • Gebied
  • BestemmingsplanWoningbouw
  • Oppervlakte0 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

De gemeente is voornemens een opstalrecht te vestigen voor de WKO-installatie ten behoeve van de nieuwbouw Zaanse Helden, Houtveldweg te Zaandam. Het betreft (ondergrondse) onderdelen (leidingen, putdeksel/rooster) van de inpandige WKO-installatie, in een gedeelte van de kadastrale percelen gemeente Zaandam sectie K nummer 14247 en sectie H nummer 5940, gelegen naast de geplande nieuwbouw en in/onder de openbare ruimte.

De gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het opstalrecht, namelijk de ontwikkelaar van het bouwplan c.q. de beheerder van de WKO-installatie (Stationslocatie Zaandam BV en WKO beheer BV).

Iedereen die vindt dat hij ook in aanmerking komt als serieuze gegadigde voor dit opstalrecht dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (derhalve 18 augustus 2022) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Deze termijn is een vervaltermijn.

Oppervlakte

nvt

Bestemmingsplan

Zaanse Helden en Houtveld I

Indicatieve koopsom

nvt

Meer informatie over deze locatie?