Voornemen tot tijdelijke verhuur van een perceel grond gelegen aan de Stormhoek nabij nr. 37 te Zaandam

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om het perceel aan de Stormhoek nabij de nummers 37 en 41-47 tijdelijk te verhuren (5 jaar) aan Aldi Vastgoed B.V. voor de vestiging van een tijdelijke supermarkt. De verhuur is ten behoeve van een tijdelijke vervanging van de Aldi aan de Westzanerdijk te Zaandam, die gesloten zal worden.

  • LocatieZaandam
  • GebiedNoorzeekanaalgebied
  • BestemmingsplanBedrijf
  • Oppervlakte5175 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Partij is de enige serieuze gegadigde

Aldi Vastgoed B.V. is eigenaar van een supermarkt aan de Westzanerdijk te Zaandam. Dit pand verkeert in slechte staat en dient dringend vernieuwd/verbouwd te worden. De gemeente ontwikkelt een visie voor de transformatie van de Aris van Broekweg e.o., waar de huidige supermarkt binnenvalt, en wil onderzoeken of de plek op de Westzanerdijk de meeste gewenste plek in dit gebied in de toekomst is en/of er sprake kan zijn van de realisatie van een gecombineerd gebouw. Partijen zijn overeengekomen dat de Aldi tijdelijk gevestigd gaat worden in Zuiderhout Noord aan de Stormhoek,.

De panden met grond aan de Stormhoek 37 en 41-47 te Zaandam zullen in de toekomst ingebracht gaan worden in een herontwikkeling. Tot die tijd worden deze tijdelijk beheerd.

Wanneer de grond niet ingezet zou worden voor de tijdelijke huisvesting van de Aldi, blijft het fungeren als parkeerterrein voor de gebruikers van de panden aan de Stormhoek en zal het terrein totdat er meer duidelijk is over de herontwikkeling niet verkocht/verhuurd worden. Aldi Vastgoed B.V. is daardoor de enige serieuze gegadigde

Vervaltermijn

De gemeente Zaanstad zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie (6 maart 2023) van dit voornemen het traject vervolgen inzake het voornemen voor het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst voor het Perceel, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Oppervlakte

circa 5175 m².

Parkeren

Inclusief parkeren

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Zaandam, sectie K, nummers 13607, 13612, 12680 en 13609 (gedeeltelijk).

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

Te huur winkelruimte Stadhuisplein 98 Zaandam
Te huur winkelruimte Stadhuisplein 98 Zaandam
  • BestemmingsplanDetailhandel
  • Oppervlakte47 m2
Verkoop bouwkavel bedrijventerrein Saendelft Oost
Verkoop bouwkavel bedrijventerrein Saendelft Oost
  • BestemmingsplanBedrijf
  • Oppervlakte545 m2