Publicatie voornemen verkoop ter uitvoering van het Didam-arrest (Hoge Raad d.d. 26 november 2021, ECLI:NL:HR: 2021:1778)

Perceel grond Thorbeckeweg te Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie D, nummer 6046 (ged.) met een oppervlakte van 3.320 m², ter uitbreiding van het naastgelegen perceel in eigendom van Shell.

  • LocatieZaandam
  • Gebied
  • BestemmingsplanWerken
  • Oppervlakte3320 m2
  • Indicatieve koopsom

Algemeen

Perceel grond Thorbeckeweg te Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie D, nummer 6046 (ged.) met een oppervlakte van 3.320 m², ter uitbreiding van het naastgelegen perceel in eigendom van Shell.
Shell is de enige serieuze gegadigde, aangezien het perceel gelegen is achter het perceel van Shell en niet zelfstandig ontsloten wordt en de verkoop nodig is ten behoeve van de verplaatsing van het bestaande tankstation naar deze locatie in verband met de reconstructie van de Thorbeckeweg.

Iedereen die vindt dat hij ook in aanmerking komt als serieuze gegadigde voor dit perceel dient uiterlijk binnen 20 dagen na publicatie (13 april 2022) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Deze termijn is een vervaltermijn.

Oppervlakte

3.320 m²

Kadastrale gegevens

gemeente Zaandam, sectie D, nummer 6046 (ged.)

Meer informatie over deze locatie?

Relevante locaties

HoogTij
HoogTij
  • BestemmingsplanWerken
  • Oppervlakte40000 m2
Verkoop Augustusbloemweg 4, Zaandam
Verkoop Augustusbloemweg 4, Zaandam
  • BestemmingsplanMaatschappelijk
  • Oppervlakte2700 m2