• no-image
raster

Facts & Figures

 • Leeftijdsopbouw van Zaanstad en Nederland
 • Leeftijdsopbouw Zaanstad (m/v), in 2013 en 2030*
 • Huishoudenstype naar leeftijdsklasse hoofdbewoner
 • Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens, in indexcijfers (2000=100), *prognose vanaf 2013
 • Saldo/vestiging/vertrek van personen naar leeftijd (in 2012)
 • Woningvoorraad Zaanstad naar eengezins- en meergezinshuur of koop
 • Tekort aan vrije sector huurwoningen
 • Beroepsbevolking naar opleidingsniveau, 2002 – 2012
 • Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen
 • Ontwikkeling huishoudensinkomen in Zaanstad, vergeleken met andere gemeenten en Nederland
 • Enkele sociaal-economische indicatoren vergeleken
 • Groei aantal vestigingen (in %), vergeleken met Nederland, 2007 - 2012
 • Ontwikkeling van de kantorenmarkt in Zaanstad (in 1.000 m2)
 • Kerngegevens toerisme
 • Bezoekers, bezoeken (aantal) en gemiddelde bestedingen
 • Aantrekkelijk centrum: aantal passanten Zaandam-Centrum