Voornemen tot vestiging opstalrechten voor de plaatsing van trafostations Liander diverse locaties

Voornemen tot vestiging opstalrechten voor de plaatsing van trafostations Liander diverse locaties

  • Locationdivers
  • Area
  • Zoning PlanLiving
  • Acreage0 m2
  • Price

Description

De gemeente Zaanstad heeft het voornemen om diverse trafostations te plaatsen op het grondgebied van de gemeente Zaanstad nu en in de toekomst. Het betreft voorzieningen ten behoeve van de stroomvoorziening binnen de gemeentegrenzen.  

Partij is de enige serieuze gegadigde
De gemeente is van oordeel dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de plaatsing van trafostations, aangezien Liander de netbeheerder is in Noord-Holland die zorgdraagt voor stroomlevering.

Vervaltermijn
Deze publicatie is op 17/8/2023 geplaatst. De gemeente Zaanstad zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie (6/9/2023) van dit voornemen het traject vervolgen inzake het voornemen tot het vestigen van opstalrechten, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedinzaanstad.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

More information about this location?

Relevant locations